Køling

Det er aldeles vigtigt, at dit system er godt kølet. Det er varmen i komponenterne, der får systemet til at blive ustabilt og i værste fald, så brænder komponenterne af som følge af varmen. Både RAM, chipset & CPU har en øvre grænse for hvor meget varme de kan holde til. Denne grænse skal man selvfølgelig holde sig så langt fra som muligt. Til moderat overclock er luftkøling med blæseenheder rigeligt. Til heftigere overclock må man gå over til vand- eller kompressor-køling. Og så er der det ekstreme overclock, der kræver køling med tøris eller flydende kvælstof, men dette er jo ikke noget, man kan bruge til noget i længden - udover at slå rekorder.

Kabinettet
Skal som minimum være monteret med 2 blæserenheder, der sørger for god luftcirkulation (airflow) i kabinettet. Den ene skal suge frisk luft ind i kabinettet nederst, og den anden skal puste den varme luft ud af kabinettet igen øverst (den varme luft stiger op!). Det er en fordel at bruge store 120mm blæsere til dette, da disse kan flytte meget luft ved et lavt støjniveau. Man kan også montere flere blæsere, men man skal passe på, at man ikke får skabt uheldige turbulenser i kabinettet, da disse kan føre til, at varm luft cirkulerer bestemte steder i kabinettet, uden at blive udskiftet med frisk luft. Dette er et problem, og så ville man være bedre hjulpet uden den ekstra blæser. En anden ting med montering af blæsere i kabinettet er, at man skal sørge for, at man har et "nul-tryk" i kabinettet. Hvis du feks. har 2 blæsere der suger luft ind, og kun en til at puste den ud igen, så opstår der overtryk i kabinettet, hvilket gør at blæsernes effetivitet bliver nedsat, da de så skal fungere i "modvind". Omvendt kan der også opstå undertryk, og dette er også uheldigt. Nogen foretrækker et mindre overtryk, for at forhindre støv i at trænge ind i kabinettet, men dette findes der bedre løsninger på i form af støvfiltre.

Processoren
Skal have en god køler monteret med en stor køleprofil. De kølere der normalt følger med en processor (BOX kølerne) er pænt sagt uegnet til overclocking, da de er designet til at køle processoren under almindelige forhold - og så larmer de som regel som en ond drøm. Køleren har den egenskab, at den transporterer varmen fra processoren og ud på køleprofilens store overflade-areal. Herfra kan en blæser så "puste varmen væk". Man skal ved monteringen af processor-kølere bruge noget termisk paste også kaldet kølepaste (og IKKE kølepasta!). Pasten har til formål at udfylde små ridser og ujævnheder i både processorens og køleprofilens kontakt-flade. Man skal bruge et papirtyndt lag (eller tyndere!), der er jævn fordelt. Forkert anvendelse af kølepaste kan have den modsatte effekt, og nedsætte køleevnen. Den kølepaste der (som regel) følger med, når man køber en køler, er ofte uegnet, og man skal her sørge for at få noget kvalitets-paste.

Chipsettet
Er oftest kølet med passive køle-profiler, og normalt vil man ikke ændre på chipsettets standard-køling. Hvis man føler, at der skal bedre køling til chipsettet, findes der selvfølgeligt forskellige løsninger på dette. Man kan købe noget dedikeret chipset-køling, eller man kan montere en ekstra blæser i kabinettet, der suger luft ind og puster det direkte ned på bundkortets køleprofiler (pas på de føromtalte turbulenser!). Dette kræver at man laver et ekstra hul i siden på kabinettet, og dette fungerer ret godt, da dette også køler RAM og forbedrer køling af processoren.

Vandkøling
Hvis man skal ud i det mere ekstreme overclock, så er der ingen vej uden om vandkøling. Vandkøling fungerer som på en bil, hvor vand pumpes rundt til de forskellige dele der kræver køling, for at vende tilbage til en radiator, hvor vandet så kan afgive den opfangede varme igen. Vandkøling har både sine fordele og ulemper. Feks. er vand & elektronik en ret dårlig blanding! Derfor skal man virkeligt sørge for, at montere denne form for køling meget omhyggeligt, så der ikke opstår lækager, hvor vandet kan dryppe ned på den følsomme elektronik og skabe kortslutninger. Dårligt monteret vandkøling er farligere for elektronikken (og dem der bruger den!) end overclocking i sigselv. Vandkøling er et ret omfattende tema, som derfor ikke kan beskrives til bunds i denne guide.

Kompressorkøling
Eller køling med faseskifte, som det også kaldes. Denne kølingsmetode kan sammenlignes med kølingen i et køleskab. Her udsættes en gas for et højt tryk, der gør at den bliver komprimeret til et flydende stadie (den skifter fase). Når gassen så er flydende pumpes den op til kølehovedet (den del der er monteret på processoren eller andre dele), hvor varmen får den flydende gas til at fordampe (den skifter atter fase). Ved fordampningen forbruges energi fra varmekilden, og herved opnåes kølingen. Tænk her på kroppens måde at køle sigselv på: den sveder, og når sveden fordamper bruges varmeenergi, og derved opnåes køling. Da man kan bruge forskellige gasser til at opnå forskellige grader af køling, så er køleeffekten afhængig af gassens art. Den mest brugte gas kaldes for R507, som kan opnå en køleeffekt på ned til under -50 grader, anpå hvilket tryk man arbejder med. Heftigt!

« Forrige side Næste side »
Der er 0 kommentarer til denne side. Kommentarerne vises herunder - nyeste kommentar vises øverst! Klik her for at skrive din egen kommentar!.
Opdateret mandag d. 15. januar 2007 klokken 14:09
Der har været 29583 unikke besøg siden 24-09-2006
Copyright © 2006 - Torben Bruchhaus
Nope.dk - Danmarks Effektive Portal
Chart.dk
Valid HTML 4.01 Transitional